Kancelaria

Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wyszkowie Marta Sławęcka-Starybrat wykonuje następujące zadania:

 • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;
 • wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
 • sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem
 • orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora;
 • doręczanie zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
 • na wniosek organizatora licytacji – sprawowanie urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty;
 • weryfikowanie istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.

 

Rewir komorniczy

 

Na mocy art. 8 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. z późn. zm.) wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem spraw o egzekucję z nieruchomości. 
 

Rewir komorniczy obejmuje obszar:

miasta:

 • Wyszków

gminy:

 • Wyszków,
 • Brańszczyk,
 • Długosiodło,
 • Somianka,
 • Rząśnik, 
 • Zabrodzie.

 


Gmina Brańszczyk - wykaz miejscowości
 

Białebłoto Kobyla
Białebłoto Kurza
Białebłoto Nowa Wieś
Białebłoto Stara Wieś
Brańszczyk
Budykierz
Dudowizna
Knurowiec
Niemiry
Nowe Budy
Nowy Brańszczyk
Ojcowizna
Poręba Kocęby
Poręba Średnia
Przyjmy
Stare Budy
Trzcianka
Tuchlin
Turzyn
Udrzyn
Udrzynek 

 

Gmina Długosiodło - wykaz miejscowości 

Augustowo
Blochy
Bosewo Nowe
Bosewo Stare
Budy
Chrzczanka
Dalekie
Dębienica
Długosiodło
Grądy Szlacheckie
Jaszczułty
Kalinowo
Kornaciska
Łączka
Małaszek
Marianowo
Nadkole
Ostrykół Włoścański
Plewki
Prabuty
Przetycz
Przetycz Włośćiańska
Sieczychy
Wółka Grochowska
Zygmuntowo 

 

Gmina Rząśnik - wykaz miejscowości 

Bielino
Dąbrowa
Gołystok
Grądy Polewne
Grodziczno
Janowo
Józefowo
Komorowo
Nowe Wielątki
Nowy Lubiel
Nury
Ochudno
Osiny
Ostrówek
Porządzie
Rogóźno
Rząśnik
Wielątki Folwark
Wicentowo
Wola Polewna
Wólka Folwark
Wólka Lubielska

 

Gmina Somianka - wykaz miejscowości 

Barcice
Celinowo
Jackowo Dolne
Janki
Jasieniec
Huta Podgórna
Kozłowo Nowe
Kręgi Nowe
Kręgi Stare
Michalin
Mystkówiec
Ostrowy
Płudy Nowe
Popowo Kościelne
Popowo Parcele
Skorki
Somianka
Somianka Parcele
Suwin
Ulasek
Wielęcin
Wola Mystkowska
Wólka Somiankowska
Wypychy Nowe
Zdziebórz 

 

Gmina Wyszków - wykaz miejscowości 

Deskurów
Drogoszewo
Fidest
Gulczewo
Kamieńczyk
Leszczydół Nowiny
Leszczydół Podwielątki
Leszczydół
Lucynów Duży
Lucynów Mały
Łosinno
Natalin
Rybienko Nowe
Rybienko Stare
Rybienko Leśne
Olszanka
Rybno
Sitno
Skuszew
Ślubów
Świniotop
Puste Łąki
Tulewo
Tumanek
Wyszków /wszystkie ulice/ 

 

Gmina Zabrodzie - wykaz miejscowości 

Adelin
Anastazew
Basinów
Choszczowe
Dębinki
Gaj
Głuchy
Karolinów
Kiciny
Lipiny
Młynarze
Mostówka
Niegów
Obrąb
Przykory
Słopsk
Wysychy
Zabrodzie
Zazdrość