Strona główna

Witamy na stronie Kancelarii Komorniczej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wyszkowie Marty Sławęckiej-Starybrat.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wyszkowie Marta Sławecka-Starybrat posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań egzekucyjnych. Poza Komornikiem Kancelarię tworzy profesjonalny zespół, co pozwala szybko i rzetelnie realizować zadania dotyczące egzekucji sądowej.

Nieodłącznym elementem działań Kancelarii jest wykorzystanie najnowszych technologii informatycznych, nieszablonowe podejście do tematu poszukiwania majątku dłużnika, nacisk na czynności terenowe oraz ścisła współpraca z wierzycielem w toku toczącego się postępowania.

Niniejsza strona powstała w celu przedstawienia najważniejszych informacji o Kancelarii, zakresie jej działań, prezentacji aktualnych licytacji oraz umożliwieniu pobrania wniosku egzekucyjnego (a także pomoc w jego wypełnieniu). Ma ona charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez Komornika.

 

Komornik Sądowy
Marta Sławęcka-Starybrat


Kasa i biuro podawcze czynne w godzinach pracy kancelarii:

Poniedziałek - Czwartek: 8.00-16.00

Piątek: 8.00-14.00

oraz w dniu przyjęć interesantów:

Wtorek: 8.00-18.00

 


Stosownie do art. 11 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000 ) uprzejmie wskazuje, iż:

-administratorem danych osobowych jest:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wyszkowie Marta Sławęcka-Starybrat

e-mail: komornik@komornik-slawecka.pl

tel. (29)307-05-05

-Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest:

Roman Kwieciński

e-mail: iod.wyszkow.001@komornik.pl